İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ ALACAK TÜRLERİ

4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde işçinin işverenden talep edebileceği alacak kalemleri aşağıdaki gibidir;

  • Ücret Alacağı
  1. Temel Ücret
  2. Fazla Mesai Ücreti
  3. Hafta Tatili Ücreti
  4. Ulusal Bayram ve Genel Tatili Ücreti
  5. Yıllık İzin Ücreti
  6. Diğer Ücretler (prim, ikramiye, çocuk yardımı, işyeri uygulaması haline gelen yardımlar vb.)
  7. İşe İade Davası Kaynaklı Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücret

Devamı için tıklayınız.→

JANDARMA PERSONELİNİN DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ

Bilindiği üzere Jandarma Genel Komutanlığı 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 4. maddesinde 668 sayılı KHK’nın 6. maddesi ile (6755 sayılı kanunla aynen kabul edilmiştir) yapılan değişiklik sonucu İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Devamı için tıklayınız.→

7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15 Mart 2018 tarihinde 7101 sayısıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır. 7101 sayılı kanun toplam 67 maddeden oluşmaktadır ve kanunun 66. maddesi gereğince 48inci, 49uncu ve 64üncü maddeleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Devamı için tıklayınız.→

KÖTÜNİYETLİ İSTİNAF VEYA TEMYİZ

Avukatlık 1136 sayılı Avukatlık Kanun’un 1. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 1 – (1) Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Avukatlığın amacı ise yine aynı kanunun 2. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 2 – (1) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
(2)Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Devamı için tıklayınız.→

İŞÇİ ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZ ÇEŞİTLERİ

1. Ücret Alacağında
4857 sayılı İş Kanununa göre, gününde ödenmeyen ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanacağı düzenlenmiştir (İş K. m. 34). Maddedeki ücret kavramı geniş anlamda ücret olup, çalışma karşılığı ücretler, ikramiye, prim, hafta tatili, genel tatil ücretleri de dahildir.

Ücret alacağı, 1475 sayılı Kanun döneminde doğmuş ise 10.06.2003 tarihine kadar yasal faiz, bu tarihten sonrası için ise bankalarca mevzuata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

Ücret alacağı bakımından faize hak kazanabilmek için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. Ancak, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça bir ödeme günü kararlaştırılmışsa, belirlenen ödeme tarihi sonrasında faiz işlemeye başlar. Devamı için tıklayınız.→

YETKİSİZ TEMSİLDE YETKİSİZ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU

Temsil yetkisi genel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca şirketlerde temsil yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir.

Yetkisiz temsil durumu iki şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Temsil yetkisi kişiye daha önce hiç verilmemiş olabilir veya temsil yetkisi verilmiştir ancak ölüm, azil, istifa, fiil ehliyetinin kaybedilmesi gibi sebeplerden temsilci yetkisiz durumuna düşülmüş olabilir.

Devamı için tıklayınız.→

7063 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7063 sayılı kanun TBMM genel kurulu tarafından 06.12.2017 tarihinde kabul edilmiş olup 20.12.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun tüketiciler başta olmak üzere hakimler ve avukatları yakından ilgilendirmektedir. Devamı için tıklayınız.→