7068 SAYILI KANUNA GÖRE DİSİPLİN SORUŞTURMASININ BAĞIMSIZLIĞI NE DEMEKTİR?

7068 sayılı kanunun 5. maddesi “Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu durum idare tarafından yapılacak disiplin soruşturmasının yürütülmesinin ve sonuçlarının adli bir soruşturma ve kovuşturmadan bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu durumda adli bir soruşturmada soruşturmaya yer olmadığı veya kovuşturmaya yer olmadığı kararları ile kovuşturma sonucunda verilen beraat kararına rağmen yürütülen disiplin soruşturması sonrasında disiplin cezası verilebilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki adli mercilerin mahkumiyet doğurmayan kararları karşısında disiplin cezası verilebilmesi için idarenin keyfiyete kaçmayan ve 7068 sayılı kanunun 6. maddesinde düzenlendiği üzere disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanmaları emredilmiştir.