YETKİSİZ TEMSİLDE YETKİSİZ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU

Temsil yetkisi genel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca şirketlerde temsil yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir.

Yetkisiz temsil durumu iki şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Temsil yetkisi kişiye daha önce hiç verilmemiş olabilir veya temsil yetkisi verilmiştir ancak ölüm, azil, istifa, fiil ehliyetinin kaybedilmesi gibi sebeplerden temsilci yetkisiz durumuna düşülmüş olabilir.

Devamı için tıklayınız.→