7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15 Mart 2018 tarihinde 7101 sayısıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır. 7101 sayılı kanun toplam 67 maddeden oluşmaktadır ve kanunun 66. maddesi gereğince 48inci, 49uncu ve 64üncü maddeleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7101 sayılı kanun genel olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (1. ila 46.maddeleri 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na ilişkindir.) konkordatoya ilişkin değişiklikler içermekte olup iş bu yazının yazılma amacı 7101 sayılı kanununda İcra ve İflas Kanunu’nun dışında değişiklik yapılan düzenlemelerin gözden kaçırılmamasıdır.

7101 sayılı kanunun 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64 maddeleri hariç diğer maddeleri doğrudan veya dolaylı olarak konkordato için yapılan düzenlemelerdir.

Bu maddelerin 48inci, 49uncu ve 64üncü maddeleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nda değişilikler yapılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir.

56. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Dördüncü Kısım > Beşinci Bölüm > Bilirkişinin Görev Süresi başlıklı 274üncü maddenin birinci fıkrasına ekleme yapılmıştır;

“Ancak basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bu süreler iki ay olarak uygulanır.”

61. maddesi ile de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.”