7068 SAYILI KANUNDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE HANGİ KANUN UYGULANIR?

7068 sayılı kanunun Uygulanacak Hükümler başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrası “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre 7068 sayılı kanunda hüküm bulunmayan hallerde disiplin cezası verilecek fiiller dışında disiplin işlemlerine yönelik usul ve esaslar 657 sayılı kanunun disipline ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanacaktır.