7068 SAYILI KANUN KİMLERE UYGULANIR?

7068 Sayılı Kanun, 2. maddesinde bu kanunun kimlere uygulanacağını düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre 7068 sayılı kanun; emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurlarına, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler ile diğer sınıflardaki memurlarının disiplin işlemlerinde uygulanacak kanun olarak düzenlemiştir.

Kanunun yine 2. maddesinde bir istisnaya yer verilmiştir, Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen yükümlü erbaş ve erler hakkında 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayrıca 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 13/A maddesinin 6. fıkrasının son cümlesi “Jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı dışından olan öğretim elemanları için disiplin ve cezai hükümler açısından Jandarma Genel Komutanlığında görevli jandarma hizmetleri sınıfı dışındaki diğer devlet memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri geçerlidir.” hükmü uyarınca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde görevli sivil öğretim elemanları için de 7068 sayılı kanun uygulanacaktır. (NOT: Söz konusu düzenleme AYM’nin 20.07.2022 tarihli ve 2022/62E. 2022/95 sayılı kararı ile İPTAL edilmiştir. Karar metni için görmek için yazının üzerine tıklayınız.)

Bunun dışında bir kanunun kimleri kapsayıp kapsamayacağı yine bir kanunla belirlenmek zorundadır. Kısacası kanun dışında yönetmelik, tebliğ vs. kanun gücüne haiz olmayan düzenleyici işlemlerle kanunun uygulama alanı genişletip daraltılamayacaktır.