Faaliyet Alanları

Genel olarak faaliyet alanlarımız aşağıdaki gibidir;

DAVA VE TAKİP İŞLEMLERİ

1136 sayılı Avukatlık Kanun’un 35. maddesindeki “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.” düzenlemesi uyarınca maddede yazılı işlerin takibi münhasıran avukatlara bırakılmıştır. Bu doğrultuda avukatlık büromuz aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütmektedir.

  • Ceza Yargısı
  • İdari Yargı
  • İcra Takibi
  • Tahkim Yargısı
  • Hukuk Yargısı

BİREYSEL BAŞVURU İŞLEMLERİ

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun açılmıştır. Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmıştır. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, Anayasa’mızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir. Bu doğrultuda kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması noktasında faaliyet yürütülmektedir.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Toplum nazarında daha çok hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıktıktan sonra avukatlık hizmetine ihtiyaç olduğu zannedilse de kişiler arasında özellikle maddi değeri önem arz eden hukuk ilişkilere girmeden önce yapılacak hukuki işlemlerin konusuna göre alanında uzman bir avukata danışılarak ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçip daha az masrafla ve sorunsuz bir şekilde hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.  Bu doğrultuda tarafımızca kişilere hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

BANKACILIK İŞLEMLERİ

Kişilere Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda o kişiler adına başta banka hesabı açma, kapatma, havale-eft, charge-back, Yurtdışı’nda bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi gibi tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere tarafımızca hizmet verilmektedir.

GAYRİMENKUL VE MENKUL  İŞLEMLERİ

Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının satımı, alımı, üzerlerine ipotek ve rehin tesisi gibi işlemlerde tarafımızca hizmet verilmektedir.

Son güncelleme: 01.03.2024