İŞÇİLERİN MAZERET İZİNLERİ

#6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkın Kanun Uyarınca854 Sayılı Deniz İş Kanunu Uyarınca
İşçinin EvlenmesiDüzenleme Yok3 GünDüzenleme Yok3 Gün
Erkek İşçinin Eşinin Doğum YapmasıDüzenleme Yok5 Gün3 GünDüzenleme Yok
İşçinin Evlat EdinmesiDüzenleme Yok3 GünDüzenleme YokDüzenleme Yok
İşçinin Anne veya Babasının Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün4 Gün2 Gün
İşçinin Kardeşinin Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün2 GünDüzenleme Yok
İşçinin Eşinin Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün4 Gün2 Gün
İşçinin Çocuğunun Vefat EtmesiDüzenleme Yok3 Gün4 Gün2 Gün
İşçinin Büyük anne veya babasının vefat etmesiDüzenleme YokDüzenleme Yok2 GünDüzenleme Yok
İşçinin Torununun Vefat EtmesiDüzenleme YokDüzenleme Yok2 GünDüzenleme Yok
İşçinin En Az %70 Engelli Çocuğunun TedavisindeDüzenleme Yok10 GünDüzenleme YokDüzenleme Yok
İşçinin Süreğen Hastalığı Olan Çocuğunun TedavisindeDüzenleme Yok10 GünDüzenleme YokDüzenleme Yok
İşçinin Çocuğu Evlendiği ZamanDüzenleme YokDüzenleme Yok2 GünDüzenleme Yok

Devamı için tıklayınız.→

İŞÇİNİN TALEP EDEBİLECEĞİ ALACAK TÜRLERİ

4857 sayılı İş Kanunu Çerçevesinde işçinin işverenden talep edebileceği alacak kalemleri aşağıdaki gibidir;

  • Ücret Alacağı
  1. Temel Ücret
  2. Fazla Mesai Ücreti
  3. Hafta Tatili Ücreti
  4. Ulusal Bayram ve Genel Tatili Ücreti
  5. Yıllık İzin Ücreti
  6. Diğer Ücretler (prim, ikramiye, çocuk yardımı, işyeri uygulaması haline gelen yardımlar vb.)
  7. İşe İade Davası Kaynaklı Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücret

Devamı için tıklayınız.→

İŞÇİ ALACAKLARINA UYGULANACAK FAİZ ÇEŞİTLERİ

1. Ücret Alacağında
4857 sayılı İş Kanununa göre, gününde ödenmeyen ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanacağı düzenlenmiştir (İş K. m. 34). Maddedeki ücret kavramı geniş anlamda ücret olup, çalışma karşılığı ücretler, ikramiye, prim, hafta tatili, genel tatil ücretleri de dahildir.

Ücret alacağı, 1475 sayılı Kanun döneminde doğmuş ise 10.06.2003 tarihine kadar yasal faiz, bu tarihten sonrası için ise bankalarca mevzuata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

Ücret alacağı bakımından faize hak kazanabilmek için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. Ancak, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça bir ödeme günü kararlaştırılmışsa, belirlenen ödeme tarihi sonrasında faiz işlemeye başlar. Devamı için tıklayınız.→