7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15 Mart 2018 tarihinde 7101 sayısıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır. 7101 sayılı kanun toplam 67 maddeden oluşmaktadır ve kanunun 66. maddesi gereğince 48inci, 49uncu ve 64üncü maddeleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Devamı için tıklayınız.→

7063 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7063 sayılı kanun TBMM genel kurulu tarafından 06.12.2017 tarihinde kabul edilmiş olup 20.12.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun tüketiciler başta olmak üzere hakimler ve avukatları yakından ilgilendirmektedir. Devamı için tıklayınız.→