7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15 Mart 2018 tarihinde 7101 sayısıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır. 7101 sayılı kanun toplam 67 maddeden oluşmaktadır ve kanunun 66. maddesi gereğince 48inci, 49uncu ve 64üncü maddeleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Devamı için tıklayınız.→

KÖTÜNİYETLİ İSTİNAF VEYA TEMYİZ

Avukatlık 1136 sayılı Avukatlık Kanun’un 1. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 1 – (1) Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

Avukatlığın amacı ise yine aynı kanunun 2. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

Madde 2 – (1) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
(2)Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Devamı için tıklayınız.→