7101 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15 Mart 2018 tarihinde 7101 sayısıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır. 7101 sayılı kanun toplam 67 maddeden oluşmaktadır ve kanunun 66. maddesi gereğince 48inci, 49uncu ve 64üncü maddeleri 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Devamı için tıklayınız.→

YETKİSİZ TEMSİLDE YETKİSİZ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU

Temsil yetkisi genel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca şirketlerde temsil yetkisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir.

Yetkisiz temsil durumu iki şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Temsil yetkisi kişiye daha önce hiç verilmemiş olabilir veya temsil yetkisi verilmiştir ancak ölüm, azil, istifa, fiil ehliyetinin kaybedilmesi gibi sebeplerden temsilci yetkisiz durumuna düşülmüş olabilir.

Devamı için tıklayınız.→