7063 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7063 sayılı kanun TBMM genel kurulu tarafından 06.12.2017 tarihinde kabul edilmiş olup 20.12.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun tüketiciler başta olmak üzere hakimler ve avukatları yakından ilgilendirmektedir.

7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 11-7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Başvuru başlıklı 68. maddesinin birinci fıkrasının bu değişiklikten sonraki hali ise aşağıdaki şekildedir:

MADDE 68- (1) Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

7063 sayılı kanun ile yapılan iş bu değişikle gelişen ekonomik hayata ayak uydurmak ve fiyatı tüketici hakem heyetlerinin görev sınırlarının çok üstünde kalan katma değeri yüksek lüks tüketim ürünlerinin alış-satış, garanti, servis bakımları da dahil süreçlerinde uyuşmazlık çıkması halinde bu ihtilafların çözümünde önceki dönemlerde tecrübe kazanan tüketici hakem heyetlerinin görev alanını genişleterek yargı üzerindeki yükün kaldırılması amaç edinmiş görünmektedir.

7063 Sayılı Kanun’un 12. yürürlük maddesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtildiğinden, 20.12.2017 tarihi itibari ile Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırları aşağıdaki tablo göz önünde bulundurulacaktır.

Başvurulacak tüketici hakem heyetinin bulunduğu yer eğer Büyükşehir statüsünde değil ise, 

0-4.000,00 TL* (İlçe Tüketici Hakem Heyetine)

4.000,00 TL* – 6.000,00 TL** (İl Tüketici Hakem Heyetine)

6.000,00 TL** ve üstü (Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Girecektir.)

Kanun koyucunun yapmış olduğu yukarıdaki düzenlemeyi büyükşehir statüsüne sahip iller ile büyükşehir statsünde olmayan iller için ayrı ayrı ele alacağız.

Örnek vererek açıklama yapacak olursak:

ÖRNEK 1, Amasya, büyükşehir statüsüne sahip bir il değildir. Amasya’nın merkezinde oturan bir vatandaş tüketici hakem heyetine başvuracağı zaman sınırlara bakmadan Amasya İl Tüketici Hakem Heyetine başvuracaktır. Bunun sebebi Amasya Merkez’de oturan bir vatandaş herhangi bir ilçenin sınırları içerisinde değildir. Doğrudan Amasya ilinin kendisinde yaşamaktadır. Amasya Merkez’de herhangi bir ilçe teşkilatlanması bulunmadığından başvurabileceği herhangi bir ilçe tüketici hakem heyeti de yoktur. Bu yüzden doğrudan Amasya İl Tüketici Hakem Heyetine başvuracaktır.

Ancak Amasya’nın Merzifon ilçesinde oturan bir vatandaş 4.000,00 TL* ve altı olan uyuşmazlıklarda Merzifon İlçe Hakem Heyetine, 4.000,01 TL* ila 6.000,00 TL** arasındaki uyuşmazlıklarda ise Amasya İl Tüketici Hakem Heyetine başvuracaktır.

Başvurulacak tüketici hakem heyetinin bulunduğu yer eğer Büyükşehir statüsünde ise, 

0-4.000,00 TL* (İlçe Tüketici Hakem Heyetine)

4.000,00 TL* – 6.000,00 TL** (İl Tüketici Hakem Heyetine)

6.000,00 TL** ve üstü (Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Girecektir.)

Örnek vererek açıklama yapacak olursak:

ÖRNEK 2, Ankara, büyükşehir statüsüne sahip bir ildir. Asıl merkez ilçe kavramı Büyükşehirlerde statüsündeki illerde bulunur. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar öyle veya böyle bir ilçe teşkilatının altında yaşamaktadırlar. O sebeple büyükşehirde yaşayan hiç bir vatandaş sınırları önemsemeden doğrudan örneğin, Ankara İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmaz. Sınırlara dikkat etmelidir. Oysa büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezinde uyuşmazlık yaşayan vatandaşalar sınırları önemsemeden doğrudan İl Tüketici Hakem Heyetine başvurabileceğinden ÖRNEK 1 de bahsetmiştik. Ankara’nın Çankaya ilçesinde uyuşmazlık yaşayan vatandaş, 4.000,00 TL’nin* altındaki uyuşmazlıklarında Çankaya Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorundadır. 4.000,00 TL* ila 6.000,00 TL** arasındaki uyuşmazlıklarında ise Ankara İl Tüketici Hakem Heyetine başvurmak zorundadır.

*2020 yılı için bu miktar 6.920,00 TL’dir

**2020 yılı için bu miktar 10.390,00 TL’dir