Evlenmeden Önceki Soyismini Kullanmak İçin Haklı Bir Gerekçenin Bulunmasına İhtiyaç Yoktur

“içtihat metni”

Hukuk Genel Kurulu

NUMARASI: 2014/889E. , 2015/2011K.
TARİHİ: 30.9.2015

Taraflar arasındaki “kızlık soyadının kullanılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 11. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.05.2011 gün ve 2011/59 E. 2011/656 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Nüfus Müdürlüğü Temsilcisi tarafından istenilmesi üzerine,

Devamı için tıklayınız.→

İşe İade Davası Sonucunda Temyiz İncelemesi Yapan Yargıtay Kararına Direnilemez

“İçtihat Metni”

Hukuk Genel Kurulu         

NUMARASI: 2018/60E. , 2018/20 K.

TARİH: 17.01.2018

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasındaki ” Tespit (İşe İade)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.04.2016 gün ve 2015/28 E. 2016/303 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2017 gün ve 2017/547 E. 2017/2174 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Devamı için tıklayınız.→

KAMBİYO SENEDİNDE TANZİM(DÜZENLEME) TARİHİ İLE VADE TARİHİNİN AYNI OLMASI

“İçtihat Metni”

12. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ : Mardin İcra Hukuk Mahkemesi

NUMARASI : 2009/19965 E. -2010/1007 K.

TARİHİ : 18/06/2009

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Devamı için tıklayınız.→