İşe İade Davası Sonucunda Temyiz İncelemesi Yapan Yargıtay Kararına Direnilemez

“İçtihat Metni”

Hukuk Genel Kurulu         

NUMARASI: 2018/60E. , 2018/20 K.

TARİH: 17.01.2018

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasındaki ” Tespit (İşe İade)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.04.2016 gün ve 2015/28 E. 2016/303 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2017 gün ve 2017/547 E. 2017/2174 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Devamı için tıklayınız.→