Kesinleşen İşe İade Kararından Sonra İşverenin Davetine Rağmen İşçi Başka İşte Çalıştığı İçin İşe Başlamaz ise Boşta Geçen Süre Ücretine de Hak Kazanamaz

“içtihat metni”

HUKUK GENEL KURULU
NUMARASI: 2015/22-1035E, 2017/534K.
TARİHİ: 22.3.2017
DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 08.07.2010 gün ve 2009/780 E.-2010/596 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davalı işveren vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 02.10.2012 gün ve 2012/18901 E.- 2012/20622 K. sayılı kararı ile;

(… Davacı işçi, kesinleşen işe iade kararı üzerine süresi içerisinde işverene başvuruda bulunmasına rağmen davalı işverence işe iade edilmediğini ileri sürerek boşta geçen süre ücret alacağının tahsilini istemiştir. Devamı için tıklayınız.→

İşe İade Davası Sonucunda Temyiz İncelemesi Yapan Yargıtay Kararına Direnilemez

“İçtihat Metni”

Hukuk Genel Kurulu         

NUMARASI: 2018/60E. , 2018/20 K.

TARİH: 17.01.2018

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasındaki ” Tespit (İşe İade)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 2. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.04.2016 gün ve 2015/28 E. 2016/303 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2017 gün ve 2017/547 E. 2017/2174 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Devamı için tıklayınız.→