PTT Pasaportların Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Davacının Uçak Biletinin, Yurt Dışı Bursunun İptal Edilmesinden Kaynaklı Tüm Maddi ve Manevi Zararı Tazminle Yükümlüdür

“içtihat metni”

11. HUKUK DAİRESİ
NUMARASI: 2016/5642E., 2017/4704K.
TARİHİ: 25.9.2017

Taraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/11/2015 tarih ve 2013/363-2015/681 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→