HAGB Kararına Karşı İtirazda Merciinin Esas Hakkında İtirazları İncelemesine Kanuni Bir Engel Bulunmamaktadır.

“İçtihat Metni”

18. Ceza Dairesi         

NUMARASI:2016/18243 E.  ,  2017/2413 K.

KARAR
Hakaret suçundan sanık …’un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/06/2015 tarihli ve 2014/80 esas, 2015/878 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/08/2015 tarihli ve 2015/915 değişik iş sayılı kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 18/11/2016 gün ve 386282 sayılı istem yazısıyla Dairemize gönderilen dava dosyası incelendi.
Devamı için tıklayınız.→