Bordro İmzalı Olsa da Bordroda Fazla Mesai Çalışma Karşılıkları Göstermelik ve Sembolik Olarak Gösterilmiş İse, İşçi Fazla Çalışmasını Tanıkla İspat Edebilir

“İçtihat Metni”

9. Hukuk Dairesi

NUMARASI: 2017/5183 E. , 2017/10623 K.
TARİHİ: 15.06.2017
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→