Kambiyo Senedine Aval Verenin Eşinin Muvafakatine Gerek Yoktur

“içtihat metni”

12. Hukuk Dairesi

NUMARASI: 2013/10055E. , 2013/24337 K.

TARİH: 27.06.2013

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Gülhan Kadıoğlu tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü: Devamı için tıklayınız.→