Kambiyo Senedinin Geçerli Olup Olmadığı Mahkemece Re’sen İncelenir

“İçtihat Metni”

12. Hukuk Dairesi

MAHKEMESİ: BANDIRMA İCRA HUKUK MAHKEMESİ

NUMARASI: 2012-381E./ 2013-98K.

TARİH: 22/04/2013

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Devamı için tıklayınız.→