7068 SAYILI KANUNDA TAKDİR HAKKININ KULLANILMASI

7068 sayılı kanunun takdir yetkisinin kullanımı başlıklı 6. maddesi;

(1) Bu Kanun ile disiplin cezası vermeye yetkilendirilen disiplin amirleri veya kurulları, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde kullanırlar.

(2) Takdir hakkı mutlaka gerekçeli olarak kullanılır.

(3) Takdir hakkı kullanılırken; Devamı için tıklayınız.→