7068 SAYILI KANUNDA AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER

7068 sayılı kanunun 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle bir zararın doğması durumunda bunlar için özel olarak disiplin cezaları düzenlenmiştir. Biz şahsen bu maddeyi zarar maddesi olarak adlandırmanın daha uygun olduğunu değerlendirmekteyiz. Şöyle ki; aşağıdaki düzenlemelere bakıldığında tüm fıkralar için ortak olanın disiplin suçu teşkil eden fiilin neticesinde bir zararın meydana gelmesi ihtimalidir. Bu sebeple disiplin suçu teşkil eden bir fiille ilgili zarar meydana gelmişse disiplin soruşturmalarında kanunu uygulayıcıların akıllarına derhal bu düzenlemenin gelmesi gerekmektedir. Bu düzenleme ile kanun koyucu, 7068 sayılı kanunun uygulayıcılarına daha ağır bir yaptırım uygulayabilmeleri için takdir yetkisi tanımıştır. Aşağıda sayılan fiiller bakımından kanunun düzenlediği bu ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanabilmesi için Devamı için tıklayınız.→