Hukuk Yargılaması

Türkiye Cumhuriyeti Anasayası ve İlgili kanunlar çerçevesinde Türkiye’de yargı teşkilatı 2017 yılı itibari ile;

  1. Adli Yargı Mahkemeleri ve Adli Yargı Yüksek Mahkemeleri
  2. İdari Yargı Mahkemeleri ve İdari Yargı Yüksek Mahkemeleri
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. Sayıştay

şeklinde oluşmaktadır.

Adli Yargı Mahkemeleri ve Adli Yargı Yüksek Mahkemeleri ikiye ayrılmaktadır:

  1. Hukuk Yargısı
  2. Ceza Yargısı

Her ne kadar Hukuk Yargısı ile Ceza Yargısı, Adli Yargı çatısı altında bulunsa da bu iki yargı kolunun yargılama aşamalarını düzenleyen farklı usul kanunları bulunmaktadır.

Hukuk Yargı kolunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yargılama faaliyeti sırasında dikkate alınan usul kanunudur. Bu kanun genel nitelik taşımaktadır. Yani kısacası HMK, diğer usul kanunlarında düzenlenmeyen alanlar o kanunların niteliğine uygun düştüğü ölçüde kıyas yoluyla uygulanabilecektir.

Bu usul kanunun genel özellikleri şöyledir;

  • Yargılama esas olarak yazılı yapılır,
  • Katı, sert ve şekilcidir,
  • Genel usul kanunudur,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, çok katı ve sert bir usul kanunudur. Bu sebeple çok şekilcidir. Size ait olduğunu düşündüğünüz bir hakka ulaşmak için bu sert, katı ve şekilci usul hükümlerine noksansız şekilde uymak gerekmektedir. Söz konusu usul hükümlerine uyulmadığı takdirde istisnalar saklı kalmak kaydıyla geriye dönüşü zor durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Hukuk yargılamasında önemli olan bir şeyi istemeniz değildir. O şeyi, ne zaman, nasıl, niçin, kime karşı istediğinizdir.

Bu sebeple “Usul, esasa tekkaddüm eder!”