Ceza Yargılaması

Türkiye Cumhuriyeti Anasayası ve İlgili kanunlar çerçevesinde Türkiye’de yargı teşkilatı 2017 yılı itibari ile;

  1. Adli Yargı Mahkemeleri ve Adli Yargı Yüksek Mahkemeleri
  2. İdari Yargı Mahkemeleri ve İdari Yargı Yüksek Mahkemeleri
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. Sayıştay

şeklinde oluşmaktadır.

Adli Yargı Mahkemeleri ve Adli Yargı Yüksek Mahkemeleri ikiye ayrılmaktadır:

  1. Hukuk Yargısı
  2. Ceza Yargısı

Her ne kadar Hukuk Yargısı ile Ceza Yargısı, Adli Yargı çatısı altında bulunsa da bu iki yargı kolunun yargılama aşamalarını düzenleyen farklı usul kanunları bulunmaktadır.

Ceza Yargı kolunda 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu(CMK) yargılama sırasında dikkate alınan usul kanunudur.

Bu usul kanunun genel özellikleri şöyledir;

  • Yargılama esas olarak sözlü yapılır,
  • Amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır,
  • Belirli usul kesitleri ve hak düşürücü süreler olmakla birlikte HMK’ya göre daha esnektir,